Bảo Hành Dài Hạn

Thời gian bảo hành 3 - 24 tháng

Máy lạnh AKITO 1.5 HP AIC 12ST

7,500,000VND

Chi Tiết Sản Phẩm

Để Nhận Báo Giá Và Tư Vấn Tốt Nhất

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn sớm nhất

Đánh giá

 1. Khách

  85.208.96.200

 2. Khách

  136.243.228.182

 3. Khách

  47.128.62.21

 4. Khách

  136.243.228.182

 5. Khách

  47.128.22.188

 6. Khách

  54.190.160.9

 7. Khách

  136.243.228.182

 8. Khách

  183.81.34.155

 9. Khách

  136.243.228.182

 10. Khách

  173.252.83.44

 11. Khách

  65.108.46.72

 12. Khách

  136.243.228.182

 13. Khách

  54.36.148.12

 14. Khách

  3.224.220.101

 15. Khách

  173.252.87.5

 16. Khách

  136.243.228.182

 17. Khách

  47.128.61.127

 18. Khách

  136.243.228.182

 19. Khách

  66.249.73.203

 20. Khách

  66.249.73.205

 21. Khách

  136.243.228.182

 22. Khách

  103.131.71.127

 23. Khách

  47.128.30.72

 24. Khách

  185.191.171.16

 25. Khách

  47.128.25.204

 26. Khách

  136.243.228.182

 27. Khách

  136.243.228.182

 28. Khách

  17.241.75.112

 29. Khách

  47.128.59.227

 30. Khách

  216.244.66.198

 31. Khách

  183.81.34.155

 32. Khách

  47.128.22.206

 33. Khách

  216.244.66.198

 34. Khách

  136.243.228.182

 35. Khách

  51.222.253.6

 36. Khách

  216.244.66.198

 37. Khách

  83.99.151.69

 38. Khách

  216.244.66.198

 39. Khách

  216.244.66.198

 40. Khách

  216.244.66.198

 41. Khách

  216.244.66.198

 42. Khách

  216.244.66.198

 43. Khách

  216.244.66.198

 44. Khách

  47.128.121.95

 45. Khách

  216.244.66.198

 46. Khách

  136.243.228.182

 47. Khách

  47.128.16.6

 48. Khách

  136.243.228.182

 49. Khách

  40.77.167.62

 50. Khách

  44.211.31.134

Thêm đánh giá